Ansökan om modersmålsundervisning

Här hittar du information om hur du ansöker om modersmålsundervisning och om vem som har rätt till det.

För att ha rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som eleven ska leva upp till, se rubriken "Vem kan få modersmålsundervisning?".

Elever som tillhör en nationell minoritet har alltid rätt att få modersmålsundervisning.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ska göra ansökan. Ansökan görs i e-tjänsten eller via blankett.

Ansök via blankett

Du kan också skriva ut en blankett för ansökan. Den fyller du i och lämnar till skolans rektor.

Blankett för ansökan om modersmål Pdf, 138 kB.

Obligatorisk närvaro

För elever som börjat i modersmålsundervisning är det obligatoriskt att delta. När ansökan är godkänd och eleven påbörjat modersmålsundervisningen är närvaro obligatorisk.

För att avsluta modersmålsundervisningen behöver du säga upp den. Det gör du via e-tjänsten.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever i grundskolan (från förskoleklass), anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

 

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

 

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om:

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Information om minoritetsspråk på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteter med respektive språk i Sverige

Nationell minoritet

Språk

Samer

Samiska

Romer

Romani

Judar

Jiddisch

Torndedalingar

Tornedalsfinska/meänkieli

Sverigefinnar

Finska

Senast uppdaterad: 1 december 2023