Tillgängliga språk för modersmålsundervisning

Modersmål är ett ämne i skolan och betygssätts på samma sätt som andra skolämnen. Språk- och mottagningsenheten organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Det finns modersmålslärare i 36 olika språk.

Tillgängliga språk för modersmålsundervisning

Albanska
Amhariska
Arabiska
Armeniska
Bengali
Bosniska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Georgiska
Grekiska
Hindi
Italienska
Japanska
Kinesiska
Kroatiska
Kurdiska, Kurmanji
Kurdiska, Sorani
Litauiska
Makedonska
Mongoliska
Nederländska
Persiska
Polska
Portugisiska
Punjabi
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Spanska
Syriska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Ukrainska
Urdu
Uzbekiska

Senast uppdaterad: 1 december 2023