Om eleven slutar

När ansökan om modersmålsundervisning är godkänd, är det obligatorisk närvaro för eleven. Om eleven vill avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavaren säga upp modersmålet. Det gör du i e-tjänsten.

Du kan också skriva ut en blankett för att anmäla uppsägning. Den lämnar du ifylld till skolans rektor.

Senast uppdaterad: 1 december 2023