Ansökan om modersmål

Här hittar du information om hur du ansöker om modersmålsundervisning och om vem som har rätt till det.

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till. Tillhör du en nationell minoritet har du alltid rätt att få modersmålsundervisning.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ska göra ansökan. Ansökan görs via E-tjänst.

Om du har börjat i modersmålsundervisning är ditt deltagande obligatoriskt. Avslutning av undervisning görs via E-tjänst.

Vem kan få modersmålsundervisning?

För att få modersmålsundervisning finns vissa krav:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare använder språket dagligen.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  • Minst fem elever önskar undervisning.
  • Lärare i aktuellt språk finns att tillgå.

Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i alla nationella minoritetsspråk. Det spelar ingen roll hur många elever det är som önskar det. Det finns inte heller några krav på att du ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Nationella minoriteter med respektive språk i Sverige

Nationell minoritet

Språk

Samer

Samiska

Romer

Romani

Judar

Jiddisch

Torndedalingar

Tornedalsfinska/meänkieli

Sverigefinnar

Finska

Vem kan få modersmålsträning?

Om ditt barn går i förskoleklass kan du ansöka om modersmålsträning. Samma krav som för modersmålsundervisning gäller.

Få studiehandledning på ditt modersmål

Studiehandledning på modersmål är ett stöd för dig med ett annat modersmål än svenska från förskoleklass och uppåt. Det är din rektor som beslutar om du ska få studiehandledning på ditt modersmål.

Senast uppdaterad: 2 december 2022