Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Det finns flera varianter av särskilt stöd. I förskolan upprättas en handlingsplan när rektor bedömt att barnet behöver extra stöd. I skolan upprättas ett åtgärdsprogram.

Förskola

Om rektor bedömer att ett barn behöver särskilt stöd för sin utveckling ska en handlingsplan upprättas. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Både vårdnadshavare och barn har möjlighet att närvara när handlingsplan tas fram.

Grundskola och gymnasieskola

Rektor ansvarar för att skolan tar fram ett åtgärdsprogram. Både vårdnadshavare och elev har möjlighet att närvara när åtgärdsprogrammet tas fram.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023