Resursverksamhet

I Upplands Väsby finns tre resursskolor. Kommunen erbjuder även särskilda undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat.

Ansökan läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 kommer beslut om antagning till resursskolorna Nordan och Sjumila att ske under samma tidsperiod som det ordinarie skolvalet pågår. Ansökningar till Nordan och Sjumila behöver därför komma till utbildningskontoret senast 2 februari 2024.

Resursskolor

Kommunen erbjuder två resursskolor i kommunal regi, Nordanskolan 6-9 , Sjumilaskolan F-9 samt en i fristående regi, Magneten resursskola F-5.

Nordanskolan åk 6-9

Nordanskolan tar emot elever i årskurs 6-9. Eleverna är i behov av ett mindre sammanhang och har psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Kontakt

Nordanskolan
Rektor: Jonas Bolander
0739104126
Hemsida Länk till annan webbplats.

Sjumilaskolan åk F-9

Autismgrupperna tar emot elever inom AST från förskoleklass till årskurs 9. Skolan ligger i anslutning till Runby skola.

Kontakt

Sjumilaskolans verksamhet
Biträdande rektor: Joakim Börjlind
08-590 970 47
Hemsida Länk till annan webbplats.

Sjumilaskolans antagning

Rektor: Johnny Wahlund
08-590 973 87
eller
Handläggare: Pernilla Malmström
08-590 973 58

Resursskolan Magneten F-5

Magneten resursskola tar emot elever från förskoleklass till årskurs 5. Eleverna är i behov av ett mindre sammanhang och har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Kontakt

Magneten resursskola
Rektor: Christina Wallin
070-967 39 69
Hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024