Vilket stöd finns det?

Det är rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov.

Förskola

Det är rektor som bedömer barnets behov av särskilda stödinsatser. Det särskilda stödet utformas efter varje barns behov och förutsättningar. Det innebär att det finns flera varianter av särskilt stöd.

Grundskola och gymnasieskola

Det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar. Det finns flera olika varianter av insatser. Det är rektor som bedömer när en elev behöver särskilda stödinsatser och hur stödet ska utformas.

Senast uppdaterad: 15 juli 2024