Specialpedagogik

Personal med specialpedagogisk kompetens arbetar för att utveckla det pedagogiska arbetet och skapa goda lärmiljöer för alla elever. De kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön.

Senast uppdaterad: 15 juli 2024