Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Det finns flera varianter utav särskilt stöd. I förskolan upprättas en handlingplan när förskolechef bedömt att barnet behöver extra stöd. I skolan upprättas ett åtgärdsprogram.

Förskola

Om förskolechef bedömer att ett barn behöver särskilt stöd för sin utveckling ska en handlingsplan upprättas. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Vårdnadshavare har möjlighet att deltaga i upprättande av handlingsplan.

Grundskola och gymnasieskola

Rektor ansvarar för att skolan tar fram ett åtgärdsprogram. Både vårdnadshavare och elev har möjlighet att närvara när åtgärdsprogrammet tas fram.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021