Specialpedagogik

Personal med specialpedagogisk kompetens arbetar med pedagoger och ledning för att utveckla det pedagogiska arbetet och skapa goda lärmiljöer för alla elever. De kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön.

Senast uppdaterad: 1 juli 2021