Bolag och stiftelser

Upplands Väsby kommun har ett helägt bostadsbolag, Väsbyhem. Kommunen är dessutom delägare i Sörab, ett bolag som ägs gemensamt av flera kommuner. Upplands Väsby driver ingen kommunal verksamhet i stiftelseform, men förvaltar två stiftelser som man kan söka pengar ur.

Helägda bolag

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun. Väsbyhem äger och förvaltar cirka 4 500 lägenheter och cirka 31 300 kvadratmeter lokaler i Upplands Väsby.

Väsbyhems webbplats Länk till annan webbplats.

Delägda bolag

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i ägarkommunerna.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Stiftelser

Kommunen har två fonder som du kan söka bidrag ur. Fonden Adolf Stafs fond riktar sig till verksamheter för pensionärer. Den andra fonden Oskar och Nanny Olssons minnesfond riktar sig till dig som är gammal, sjuk eller som lever med en funktionsnedsättning.

Stipendier och fonder

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023