Kommunrevision

Förtroendevalda revisorer utses av kommunfullmäktige. Det är revisorerna som kontrollerar att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt. Till sin hjälp har de även yrkesrevisorer som är sakkunniga. Tillsammans är de kommunrevisionen.

Granskar hur verksamheten sköts

Revisorerna har till uppgift att granska:

  • Att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomisk sätt.
  • Att räkenskaperna är rättvisande.
  • Att den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig.

Kontakta revisorerna

Om du vill veta vilka kommunens revisorer är eller få kontakt med någon av dem kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2022 Upplands Väsby.pdf Pdf, 228 kB. 228 kB 2022-04-06 10.32
Revisionsrapport nr 1 2022 - Granskning av bygg- och miljönämndens tillsynsverksamhet.pdf Pdf, 320 kB. 320 kB 2022-05-13 11.56
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 1 2022 - Granskning av bygg- och miljönämndens tillsynsverksamhet.pdf Pdf, 324 kB. 324 kB 2022-05-13 11.56
Revisionsrapport nr 2 - Granskning av styrning genom styrdokument.pdf Pdf, 297 kB. 297 kB 2022-06-16 10.58
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 2 - Granskning av styrning genom styrdokument.pdf Pdf, 336 kB. 336 kB 2022-06-16 10.58
Revisionsrapport nr 4 2022 - Granskning av kommunstyrelsens budgetberedningsprocess 2022-12-14.pdf Pdf, 428 kB. 428 kB 2022-12-14 10.12
Revisionsskrivelse - Granskning av kommunstyrelsens budgetberedningsprocess 2022-12-14.pdf Pdf, 386 kB. 386 kB 2022-12-14 10.13
Revisionsrapport nr 5 2022 - Granskning av åtgärder mot otillåten påverkan.pdf Pdf, 403 kB. 403 kB 2023-01-09 14.18
Revisionsskrivelse - Granskning av åtgärder mot otillåten påverkan.pdf Pdf, 389 kB. 389 kB 2023-01-09 14.19
Revisionsrapport 6 2022 - Granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf Pdf, 371 kB. 371 kB 2023-02-09 16.56
Revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf Pdf, 396 kB. 396 kB 2023-02-09 16.56
Revisionsrapport nr 7 2022 - Löpande granskning av redovisningsrutiner 2022.pdf Pdf, 206 kB. 206 kB 2023-02-09 16.39
Revisionsskrivelse - Löpande granskning av redovisningsrutiner.pdf Pdf, 380 kB. 380 kB 2023-02-09 16.39
Revisionsrapport nr 8 2022 - Uppföljning av 2020 års granskningar.pdf Pdf, 239 kB. 239 kB 2023-03-20 14.35
Revisionsskrivelse - Uppföljning av 2020 års granskningar.pdf Pdf, 400 kB. 400 kB 2023-03-20 14.40
Revisionsrapport nr 9 2022 - Granskning av IT-säkerhet i praktiken.pdf Pdf, 610 kB. 610 kB 2023-03-20 14.51
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 9 2022 - Granskning av IT-säkerhet i praktiken.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2023-03-20 14.52
Revisionsrapport nr 10 2022 - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2022.pdf Pdf, 944 kB. 944 kB 2023-03-20 14.53
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 10 2022 - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2022.pdf Pdf, 440 kB. 440 kB 2023-03-20 14.53
Revisionsrapport nr 11 2022 - Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2022.pdf Pdf, 261 kB. 261 kB 2023-03-20 14.54
Revisorernas verksamhetsredogörelse år 2022.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2023-03-20 14.55

Revisionsrapporter med skrivelser

Revisionsplan

Revisionsrapporter med skrivelser

Övriga skrivelser

Revisionsrapporter med skrivelser

Övriga skrivelser

Senast uppdaterad: 28 juni 2024