Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan ses som kommunens "regering". Det är den högsta och ledande nämnden. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för hur kommunen utvecklas och hur den ekonomiska ställningen ser ut.

Kommunstyrelsen har ansvar för att:

  • Leda och samordna planering och uppföljning av kommunens
    ekonomi och de olika verksamheterna.
  • Bereda alla de ärenden som ska tas upp under
    kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Se till att kommunfullmäktiges alla beslut genomförs.
  • Se till att all övergripande planering sker i samverkan med
    andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.

Vill du kontakta kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Vill du få kontakt med någon i kommunstyrelsen kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Ställ dina frågor på allmänhetens frågestund

Nämnden sammanträder vanligtvis åtta gånger om året. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för alla. Varje möte inleds med allmänhetens frågestund. Där kan du ställa alla dina frågor.

Ta del av protokoll, handlingar och tider för sammanträden

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023