Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den högsta och ledande nämnden. Det är kommunstyrelsen som har ansvar för hur kommunen utvecklas och hur den ekonomiska ställningen ser ut.

Kommunstyrelsen har ansvar för att:

  • leda och samordna planering och uppföljning av kommunens
    ekonomi och de olika verksamheterna.
  • bereda alla de ärenden som ska tas upp under
    kommunfullmäktiges sammanträden.
  • se till att kommunfullmäktiges alla beslut genomförs.
  • se till att all övergripande planering sker i samverkan med
    andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.

Vill du kontakta kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Vill du få kontakt med någon i kommunstyrelsen kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Ställ dina frågor på allmänhetens frågestund

Nämnden sammanträder vanligtvis nio gånger om året. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för alla. Varje möte inleds med allmänhetens frågestund. Där kan du ställa eventuella frågor och funderingar som du har till kommunstyrelsen.

Ta del av protokoll, handlingar och tider för sammanträden

Senast uppdaterad: 26 februari 2024