Kvalitetsgaranti för daglig sysselsättning

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om daglig sysselsättning kan förvänta dig av verksamheten.

Beskrivning av verksamheten

Daglig sysselsättning är till för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som behöver insatsen för att få en strukturerad och meningsfull dag. Daglig sysselsättning erbjuder social samvaro i trygg miljö samt en möjlighet till att ingå i ett socialt sammanhang.

Kommunens kvalitetsgaranti för daglig sysselsättning

Individuell anpassning

Du ska erbjudas varierande arbetsuppgifter med hänsyn till dina behov och intressen och erbjudas stöd och utveckling anpassat efter ditt behov. Personalen arbetar för att öka din självständighet och i det fall det är aktuellt även stärka dina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Bemötande

Du får ett respektfullt bemötande där din kulturella bakgrund, förutsättningar och intressen tas i beaktande.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och mål med insatsen beskrivs. Planen ska upprättas inom 30 dagar från start av insatsen.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Sekretess gäller och dokumentationen förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Upplands Väsbys policy inom funktionsrättsområdet Länk till annan webbplats.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på den hjälp du får till kommunen. En gång vart annat år får du också möjlighet att lämna din åsikt om den hjälp du får i en nationell enkätundersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024