Kvalitetsgaranti för kontaktperson enligt socialtjänstlagen

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om kontaktperson kan förvänta dig av insatsen.

Beskrivning av kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig med sociala kontakter och samtidigt vara ett stöd. Kontaktpersonen riktar sig till dig som är mycket ensam, saknar vänner, anhöriga eller andra sociala kontakter. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att förebygga social isolering, det vill säga ensamhet, genom att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter. En kontaktperson ska fungera som en kamrat och vän.

Kommunens kvalitetsgaranti för kontaktperson

Delaktighet, självbestämmande och integritet

Du får alltid ett gott bemötande i alla situationer av din kontaktperson. Det är viktigt att du ska känna dig trygg med stödet från din kontaktperson. Kontaktpersonen ska se till dina intressen och behov. Du ska få möjlighet att utvecklas socialt i din egen takt. Du ska ha rätt till inflytande, delaktighet och integritet. Insatsen ska utföras i samråd med dig.

Kontaktpersonen rekryteras när du har fått ditt beslut

Så fort du har fått ditt beslut görs en rekrytering av en person som motsvarar dina behov av en kontaktperson.

Tystnadsplikt

Kontaktpersonen har tystnadsplikt.

Kostnad för aktiviteter

Du står själv för de kostnader som uppkommer vid de aktiviteter ni utför.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Upplands Väsbys policy inom funktionsrättsområdet Länk till annan webbplats.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024