Omsorg och hjälp

Socialbidrag, budget- och skuldrådgivning, god man och juridisk hjälp.

Barn som far illa, familjerådgivning, ungdomsmottagning, föräldrastöd.

Hemtjänst, mat och trygghetslarm.

Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd, tillgänglighet.

Stöd för äldre, hembesök, aktiviteter och mötesplatser.