Borgerlig vigsel och vigselförrättare

Kommunen har åtta vigselförättare för borgerlig vigsel. Ni väljer själva vilken vigselförättare ni vill ska leda er ceremoni och tar sedan kontakt.

Upplands Väsby kommuns vigselförättare

Vigselförättare

Telefon

E-post

Gun Bjurberg

070-730 38 06

g,bjurberg@gmail.com

Leif Bejhed (V)

072-222 50 51

leif.bejhed@upplandsvasby.se

Johannes Wikman Franke (C)

070-592 99 66

wikmanjohannes@gmail.com

Mathias Bohman (S)

Bokas vid särskilda förfrågningar.

Raimo Huhdanperä

070-690 44 08 eller 08-590 944 08

huhdanpera@hotmail.se

Azadeh Rojhan (S)


azadeh.rojhan@upplandsvasby.se

Ismo Salmi (KD)

0708-17 68 72

salmi@salmipartners.se

Lena Sahlén (L)

070-548 86 01

lena.sahlen@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 14 september 2022