Regler

Före vigsel ska ni ansöka om en hindersprövning hos Skatteverket. Detta görs för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap. Efter hindersprövningen får ni ett vigselintyg.

Att gifta sig borgligt

Vill du gifta dig borgerligt ska du göra följande:

  • Kontakta Skatteverket för att få hindersprövning och
    vigselintyg.
  • Boka en av kommunens vigselförrättare.

Hur utformas en borgerlig vigsel?

Ni utformar akten tillsammans med er vigselförrättare. Tid och plats väljer ni själva. Kommunen utför vigslar i Messingen och ni får låna lokalen utan kostnad. Om ni vill gifta er där bokar ni det genom er vigselförrättare. Vigseln i sig är
kostnadsfri för par som är folkbordförda i kommunen. Har er förättare någon resekostnad får ni däremot betala denna.

Att hålla reda på inför vigseln

De här handlingarna måste ni lämna in till förrättaren innan
vigseln:

  • hindersprövning
  • vigselintyg.

Vid ceremonin måste ni:

  • legitimera er
  • ha två myndiga vittnen på plats. Ni ordnar själva med
    vittnen.

Kom ihåg att anmäla efternamn!

När ni ansöker om hindersprövning ska ni även anmäla vilket efternamn var och en ska bära i äktenskapet. Det gör ni på en särskild blankett från Skatteverket.

Anmäl efternamn på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare ska du även kontakta din ambassad. Kontakta Skatteverket om du har frågor om vilka handlingar du behöver.

Avgift

Upplands Väsby kommun tar en avgift på 600 kronor för par som är folkbokförda utanför kommunen. För information om faktura kontakta vigselförrättaren. Om en eller båda av paret är skrivna i Upplands Väsby är vigseln avgiftsfri.

Senast uppdaterad: 12 september 2023