Hjälpmedel

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

  Vanliga hjälpmedel är till exempel:

  • rullstol
  • rullator
  • hörapparat
  • sittkudde
  • förhöjning till stol.

Du hittar mer information om hjälpmedel via Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Vart du vänder dig för att få rätt hjälpmedel

Om du bor på ett särskilt boende tar du kontakt med arbetsterapeuten eller fysioterapeuten på ditt boende. Om du bor i ordinärt boende och behöver råd och information kring hjälpmedel kan du vända dig till din vårdcentral eller kontakta en rehabiliteringsmottagning. Det är Region Stockholm som ansvarar för detta.

Du hittar mer information om rehabilitering och kontaktuppgifter via Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Om du har behov av kognitiva hjälpmedel kan du vända dig till habiliteringscenter. Det är region Stockholm som ansvarar för detta.

Du hittar mer information om habilitering och kontaktuppgifter via Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023