Enkät Familjerättsbyrån

Du har varit i kontakt med oss på familjerättsbyrån angående frågor som rör faderskap/föräldraskap, adoption, vårdnad, boende eller umgänge. Vi vill veta vad du tycker om vår kontakt och de samtal vi har haft. 

Dina svar hjälper oss att se vad vi kan förbättra och används endast i statistiskt syfte. Ditt deltagande är helt frivilligt och svaren på frågorna är anonyma.

Tack för din medverkan!

1. Det var lätt att kontakta Familjerättsbyrån * (obligatorisk)
1. Det var lätt att kontakta Familjerättsbyrån

2. Jag tog kontakt med familjerättsbyrån via
2. Jag tog kontakt med familjerättsbyrån via


3. Det var lätt att hitta familjerättslig information på Upplands Väsby kommuns hemsida * (obligatorisk)
3. Det var lätt att hitta familjerättslig information på Upplands Väsby kommuns hemsida


4. Jag blev väl bemött i kontakt med Familjerättsbyrån * (obligatorisk)
4. Jag blev väl bemött i kontakt med Familjerättsbyrån

4. Jag fick en tid till handläggare inom rimlig tid * (obligatorisk)
4. Jag fick en tid till handläggare inom rimlig tid


5. Jag är nöjd med informationen jag fått om handläggningen i mitt ärende * (obligatorisk)
5. Jag är nöjd med informationen jag fått om handläggningen i mitt ärende

6. Jag har blivit informerad om vart jag vänder mig om jag är missnöjd med handläggningen av mitt ärende * (obligatorisk)
6. Jag har blivit informerad om vart jag vänder mig om jag är missnöjd med handläggningen av mitt ärende7. Jag har haft kontakt med Familjerättsbyrån i cirka * (obligatorisk)
7. Jag har haft kontakt med Familjerättsbyrån i cirka
8. Jag fick veta om Familjerättsbyrån första gången via * (obligatorisk)
8. Jag fick veta om Familjerättsbyrån första gången via
Jag identifierar mig som  * (obligatorisk)
Jag identifierar mig som
Senast uppdaterad: 12 september 2023