Enkät Familjerättsbyrån Väsby Direkt

Du har varit i kontakt med oss på familjerättsbyrån angående frågor som rör faderskap/föräldraskap, adoption, vårdnad, boende eller umgänge. Vi vill veta vad du tycker om vår kontakt och de samtal vi har haft. 

Dina svar hjälper oss att se vad vi kan förbättra och används endast i statistiskt syfte. Ditt deltagandet är helt frivilligt och svaren på frågorna är anonyma.

Tack för din medverkan!

1. Det var lätt att kontakta verksamheten * (obligatorisk)
1. Det var lätt att kontakta verksamheten

2. Jag tog kontakt med verksamheten via
2. Jag tog kontakt med verksamheten via


3. Det var lätt att hitta familjerättslig information på Upplands Väsby kommuns hemsida * (obligatorisk)
3. Det var lätt att hitta familjerättslig information på Upplands Väsby kommuns hemsida


4. Jag blev väl bemött  * (obligatorisk)
4. Jag blev väl bemött

4. Jag fick en tid till handläggare inom rimlig tid * (obligatorisk)
4. Jag fick en tid till handläggare inom rimlig tid


5. Jag är nöjd med informationen jag fått om handläggningen i mitt ärende * (obligatorisk)
5. Jag är nöjd med informationen jag fått om handläggningen i mitt ärende


6. Jag har blivit informerad om vart jag vänder mig om jag är missnöjd med handläggningen av mitt ärende * (obligatorisk)
6. Jag har blivit informerad om vart jag vänder mig om jag är missnöjd med handläggningen av mitt ärende7. Jag har haft kontakt med Familjerättsbyrån i cirka * (obligatorisk)
7. Jag har haft kontakt med Familjerättsbyrån i cirka
8. Jag fick veta om Familjerättsbyrån första gången via * (obligatorisk)
8. Jag fick veta om Familjerättsbyrån första gången via
Jag identifierar mig som  * (obligatorisk)
Jag identifierar mig som
Senast uppdaterad: 12 september 2023