Sjukvård och tandvård

Kommunen är ansvarig för sjukvård inom vård- och omsorgsboende för äldre, boende inom socialpsykiatri och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar även för sjukvården inom dagverksamhet. I övriga delar ansvarar regionen för hälso- och sjukvård. Här kan du läsa om vilket stöd som finns och vem du ska vända dig till.

Sjukvård och tandvård är i första hand regionens ansvar. Men kommunen har också ansvar för vissa insatser.

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i ditt eget hem. Du slipper då att åka iväg från ditt hem.

Du har rätt att söka öppenvård på vårdcentraler, sjukhusmottagningar samt hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet.

Rehabilitering till följd av sjukdom eller skada sker via Region Stockholm. Har du en biståndsinsats, kan du få hjälp när du deltar i din insats.

Du som behöver tandvård vänder dig till folktandvården inom Region Stockholm. Du kan också vända dig till en privat tandläkare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande ansvaret att se till att du får en bra vård med...