Öppenvård

Du har rätt att söka öppenvård på vårdcentraler och sjukhusmottagningar i hela landet. Du har även rätt att söka öppenvård hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet.

Vad är öppenvård?

Öppenvård är den hälso- och sjukvård som drivs utanför sjukhuset. Det är exempelvis öppenvårdsmottagning inom psykiatri, beroende och vårdcentraler.

Vem bedriver öppenvård?

Det är Region Stockholm och andra privata vårdcentraler som bedriver öppenvård. Du kan kontakta mottagningen direkt eller via remiss från din husläkare.

Hitta rätt vård på webbplatsen för 1177 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 april 2024