Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen har ansvar för insatser som sker på boenden som riktar sig till dig med särskilda behov upp till sjuksköterskenivå. I övrigt har regionen ansvar för hälso- och sjukvård.

Kommun och region har olika ansvar

Upplands Väsby kommun har ansvar för de hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå som sker:

  • på boenden som är anpassade för dig som är äldre, för dig med funktionsnedsättning och för dig med psykisk ohälsa.
  • inom dagverksamhet, daglig verksamhet och daglig sysselsättning.

Region Stockholm driver och ansvarar för:

  • sjukhus
  • hälsocentraler
  • folktandvård
  • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet).

Webbplatsen för Region Stockholm - 1177 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 april 2024