Rehabilitering och habilitering

Kommunen har ansvar för rehabilitering och habilitering i de fall du har ett beslut om särskilt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet eller daglig sysselsättning.

Vad är skillnaden mellan habilitering och rehabilitering ?

Med habilitering menas insatser till personer som har fötts med eller som tidigt i livet har fått funktionsnedsättningar. Med rehabilitering menas insatser till de med funktionsnedsättningar som har skadats senare i livet eller fått en sjukdom. Målet är dock detsamma: att skapa möjligheter att leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Insatser inom habilitering och rehabilitering kan till exempel omfatta träning, hjälpmedel, förflyttningsteknik och ergonomi.

Regionen och kommunen delar ansvar för hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Rehabilitering och habilitering hos regionen

Övrig rehabilitering och habilitering ansvarar regionen för.

Rehabilitering i Stockholms län på Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023