Tandvård

Du som behöver tandvård vänder dig till folktandvården inom Region Stockholm. Du kan också vända dig till en privat tandläkare.

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsstödsintyg

Om du har en funktionsnedsättning eller har ett stort behov av omsorg kan du ha rätt till tandvårdsstödsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsstödsintyget ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, lindra smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Tandvård om du har en funktionsnedsättning på webbplatsen för 1177 Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag om tandvårdsintyg?

Intygen utfärdas av handläggare i kommunen, till exempel biståndshandläggare, LSS-handläggare eller sjuksköterska som känner den enskilde väl.

Det finns möjlighet till undersökning i hemmet

Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll av din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet på webbplatsen för 1177 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 april 2024