Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i hemmet från primärvården. Det finns vissa kriterier som du behöver uppfylla för att bli inskriven i hemsjukvården.

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att:

  • ge insulin
  • dosettutdelning
  • provtagning
  • sårvård.

Du kan få mer information på 1177 via Region Stockholm.

Vård i hemmet på webbplatsen för 1177 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 april 2024