Musikmix

Musikmix ger en grund att stå på inför att eleven börjar spela ett instrument i årskurs 3. Här kan du läsa om kursen Musikmix i Upplands Väsby kulturskola. 

För elever i årskurs 2.

Att gå musikmix i kulturskolan

Musik är roligt! På lektionerna får eleverna sjunga, träna rytmisk känsla och motorik, introduktion till notläsning och lära känna och prova olika instrument. Du kan välja mellan Musikmix och Musikmix brass (inriktning på brassinstrument). 

Elever som gått musikmix har i mån av plats förtur till kulturskolans instrumentkurser.

I brassinstrument-inriktningen har vi fokus på att lära känna brassinstrumenten och vi spelar på tromboner, trumpeter och althorn. Dessutom får eleverna sjunga, träna rytmisk känsla och motorik och introduceras till notläsning.

Tid och plats

Undervisningen sker i grupp om 10–12 elever, en gång i veckan efter skoltid. Då minst tio elever från samma skola anmäler sig hålls kursen på din skola efter skoldagens slut, i annat fall hålls kursen i kulturskolans lokaler i Messingen på eftermiddagstid.

Anmälan avser ett helt läsår, två terminer.

Lärare

  • Jonas Bleckman
  • Lone Hennix
  • Adrian Holmström
  • Per-Ove Stålknapp
  • Erik Berggren-Tarrodi
Senast uppdaterad: 6 november 2023