Verksamhetsbeskrivning och kvalitetsarbete

Här hittar du Upplands Väsby kulturskolas verksamhetsbeskrivning och hur vi jobbar med kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Konstnärliga uttryck ger livslång glädje och ett rikare liv!

Upplands Väsby kulturskola erbjuder:

 • Undervisning i musik, konst, teater, dans och nycirkus som riktar sig till alla barn från årskurs 1 till och med gymnasiet som är folkbokförda i kommunen.
 • Individanpassad och målinriktad undervisning där glädje och gemenskap skapar förutsättningar för ökad självkänsla och personlig utveckling.
 • Undervisning med fokus på inlärningsprocessen där tydlig uppföljning av kunskaper ger varje elev möjlighet att långsiktigt utvecklas i sin egen takt.
 • Möjlighet att pröva olika genrer, uttryck och tekniker. Eleven får även möjlighet att själv, tillsammans med sin lärare, påverka undervisningen.
 • Musikundervisning både på gehör och efter noter. Kulturskolans pedagoger använder moderna tekniska hjälpmedel och blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt.
 • Möjlighet att medverka vid utåtriktad verksamhet i form av offentliga konserter, föreställningar, konstutställningar och andra mindre framträdanden
 • Möjlighet att samverka i olika grupper.
 • Undervisning av engagerade och högskoleutbildade pedagoger.

Målsättning vid avslutad utbildning i kulturskolan

 • Att självständigt kunna utöva den konstform man ägnat sig åt.
 • Att känna glädje, trygghet och styrka i sin egen konstnärlighet
 • Att ha fått verktygen för att kunna utvecklas på egen hand. 

I kulturskolans kvalitetsgaranti kan du läsa om hur vi arbetar för att hålla god kvalitet på verksamheten.

Kulturskolans kvalitetsgaranti

Upplands Väsby kulturskola arbetar förebyggande mot all form av kränkande särbehandling och mobbing.

Kulturskolans likabehandlingsplan Pdf, 146 kB.

Varje år genomförs en utvärdering av kulturskolans verksamhet via en enkät. Enkäten skickas till vårdnadshavare via papperspost eller mejl.

 

I slutet av varje läsår genomförs ett elevsamtal med alla elever. Samtalen undersöker hur eleven upplever sina lektioner, innehåll i undervisningen, konserter, utställningar, föreställningar med mera. Kulturskolans lärare använder enkäten som underlag för utveckla undervisningen på ett bra sätt för varje enskild elev.

 

Vi gör också digitala utvärderingar av konserter och föreställningar för deltagande elever. Även lärarna utvärderar kontinuerligt konserter och föreställningar.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024