Sång

I Upplands Väsby kulturskola kan du sjunga i kör, sångensemble och ta sånglektioner. Att sjunga är både roligt och bra för kropp och själ!

Vi sjunger många olika sorters sånger för att utveckla sångrösten, och framträder vid flera konserter under året.

Tid och plats
Kören G-klaven: Lördagar kl. 09.30–10.10
Kören C-klaven: Lördagar kl. 10.15-11.00
Messingen, rum Verdi

Körerna träffas 24 tillfällen per läsår.

Lärare
Mats Gålnander

Vi sjunger kända och nya sånger tillsammans, både i stämmor och unisont. Ibland sjunger vi tillsammans med instrumentalister och ibland a capella. Det finns också möjlighet till soloinslag för den som vill.

I sångensemble får du möjlighet att träna ditt gehör, din sångteknik, uttryck och sångsätt i olika genrer. Repertoaren är bred med olika stilar från olika tider och länder.

Vi jobbar aktivt med framträdanden vid olika konserter och andra tillställningar. I den äldre ensemblen har deltagarna tillsammans ett större engagemang och ansvar för repertoaren.

Tid och plats

Sångensemble, årskurs 4–7

Grupper utformas utifrån de anmälda elevernas förkunskaper och nivå.

Träffas torsdag eftermiddag efter kl. 17.00 (exakt tid meddelas i antagningsbeskedet inför nytt läsår).

Sångensemble, årskurs 8–gymnasiet upp till 20 år
För elever med god sångvana samt avancerade sångare. Innan antagning till sångensemble 2 bjuds eleven in till ett provtillfälle med sångläraren för att se att hen har rätt nivå för kursen.

Träffas onsdag eftermiddag efter kl. 18.00 (exakt tid meddelas i antagningsbeskedet inför nytt läsår).

Messingen, rum Verdi

Lärare
Katrina Hedén

Från årskurs 5 till och med året eleven fyller 20 år

Du lär dig grunderna i sångteknik och får vägledning att bli mer "hemma" i din sångröst och ditt uttryck. Du får prova att sjunga låtar i olika stilar och efter eget val.

Tid och plats
I överenskommelse med din lärare, i Messingen.

Lärare
Katrina Hedén

Senast uppdaterad: 19 januari 2023