Information inför höstterminen 2023

Höstterminen startar från och med 28 augusti. Här finns information till dig som har plats eller har anmält dig inför hösten, samt information om lediga platser. Varmt välkommen till ett nytt läsår!

En orkester som repeterar. Bilden är tagen uppifrån.

Foto: Kulturskolan

Antagning inför läsåret 2023/2024

Elever anmälda senast 15 maj har fått besked via e-post i juni, med information om du fått plats eller får vänta ytterligare i kö.

Antagningen fortsätter i augusti, till de platser som uppkommer under sommaren.

Elev som har plats och vill fortsätta

Du behåller din plats mellan terminer och årskurser, tills du säger upp platsen. Ingen återanmälan behövs. Vill du sluta ska platsen sägas upp så snart som möjligt.

Dag och tid för lektion

Tider för teater, konst, nycirkus och körer meddelas i antagningsbeskedet eller via e-post till elever som fortsätter, före sommaren. För övriga ämnen planeras lektionstiden i samband med grundskolornas terminsstart.

Du som är vårdnadshavare – håll koll på e-post och telefon regelbundet i augusti så att du inte missar schemaläggningen.

Lediga platser?

Följ länken nedan för att se vilka ämnen som inte har kö inför hösten. Anmälan görs via kulturskolan webb.

Se lediga platser i kulturskolan

Varmt välkommen, och hör gärna av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se om du har frågor!


Information for the autumn term 2023

The autumn term starts from and including 28 August. Here is information for you who continue, have registered or want to register, as well as about available places.

Admission for school year 2023/2024

Students who are registered will receive an admission notification via e-mail during the second half of June 2023. Then you will know whether you will be offered a place, or wait further in the queue.

Student who has a place and wants to continue

You keep your place between semester and school years until you cancel the place. No resubmission is required. If you want to quit, the place must be canceled as soon as possible.

Day and time for lesson

Times for theatre, art, new circus and choirs are announced in the admission notice or via e-mail to students who continue, before the summer. For other subjects, lesson time is planned in connection with the start of the primary school term.

You who are guardians - keep an eye on e-mail and telephone regularly in August so that you do not miss the schedule.

Vacant seats?

Follow the link below to see which subjects do not have queues for autumn:

See available places in Kulturskolan

A warm welcome, and feel free to contact kulturskolan@upplandsvasby.se if you have any questions!

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023