Välkommen till vårterminen 2024

Information till dig som anmält dig till kulturskolan eller fortsätter i ett ämne.

Pojke spelar trumpet

Du som har plats och vill fortsätta

När du har plats i ett ämne behåller du platsen mellan terminer och läsår tills platsen sägs upp. Du behöver inte skicka in ny anmälan inför vårterminen. Du behåller samma tid och dag för lektion om inte din lärare meddelar annat. Lektionerna startar från och med onsdag 10 januari och framåt, eller det datum din lärare meddelar. Kulturskolans lärare kommer att mejla information inför vårterminens start.

Läsårsdata för kulturskolan

Kontaktuppgifter till kulturskolans lärare

Du som vill sluta

Skicka in uppsägning av platsen senast den 1 december via kulturskolans portal SpeedAdmin.

Logga in i kulturskolans portal SpeedAdmin Länk till annan webbplats.

Du som är i kö - antagning inför vårterminen

Under perioden 2-15 december kontaktar vi vårdnadshavare till elever i kö som är aktuella för placering. Om vi inte kontaktar er står eleven kvar i kö.

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Logga in i kulturskolans portal om du behöver uppdatera eller se dina uppgifter. I portalen går det också att se eller ändra anmälan för en elev.

Lediga platser vårterminen 2024

Logga in i kulturskolans portal SpeedAdmin Länk till annan webbplats.

Faktura för vårtermin 2023

I slutet av januari kommer faktura för vårterminen. Vi skickar fakturan till den vårdnadshavare som anmälde eleven. Om du anslutit dig till e-faktura eller autogiro i kommunen kommer fakturan den vägen. Annars skickas fakturan via Kivra, Min myndighetspost eller papperspost. Avgiften gäller för varje termin som ditt barn börjar.

Information om faktura och avgifter i kulturskolan

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Under perioden 20 december–8 januari är kulturskolan stängd och vi besvarar ditt mejl så snart vi är tillbaka.

Mejladress: kulturskolan@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 15 november 2023