Förrättningar, avstyckning

Om du vill stycka av din tomt eller göra andra regleringar av din fastighet, ska du göra en anmälan till lantmäteriet. Gäller det ett område utan detaljplan ska du vända dig till kommunens bygglovsenhet för ett förhandsbesked.

Exempel på åtgärder som du behöver ansöka om lantmäteriförättning hos lantmäteriet för:

  • stycka av en tomt
  • överföra mark mellan fastigheter
  • bestämma läget av en gräns
  • bilda en gemensamhetsanläggning.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Områden med detaljplan

Inom område med detaljplan ska tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet.

Områden utan detaljplan

I områden som saknar detaljplan kan avstyckning av en fastighet prövas genom ansökan om förhandsbesked. Handläggningen av förhandsbesked görs av kommunens bygglovsenhet. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Översiktsplanen kan ge vägledning hur kommunen ställer sig till avstyckningar i områden som saknar detaljplan.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023