Kommunalt och statlig lantmäteri

Upplands Väsby har ingen egen lantmäterimyndighet. Det är Lantmäteriet i Stockholm som ansvarar för fastighetsbildningen i Upplands Väsby kommun och huvuddelen av kommunerna i Stockholms län. Genom ett avtal med Lantmäteriet kan Upplands Väsbys Geodataenhet genomföra fältarbetet (mätning och markering) vid en förrättning.

Fastighetsbildning

På Stockholmskontoret arbetar man med fastighetsbildning. Där finns också Allmänhetens terminal som ger dig tillgång till att söka viss fastighetsregisterinformation, använda lantmäteriets kartstöd och söka i det digitala arkivet.

Telefon: 0771-636363

E-post: kundcenter@lm.se

Besöksadress: Hammarby allé 29, 120 32 Stockholm

Senast uppdaterad: 19 juni 2023