Kommunalt och statlig lantmäteri

Upplands Väsby har ingen egen lantmäterimyndighet. Det är lantmäteriet i Stockholm som ansvarar för fastighetsbildningen i Upplands Väsby kommun och huvuddelen av kommunerna i Stockholms län.

Fastighetsbildning

På Stockholmskontoret arbetar man med fastighetsbildning. Där finns också Allmänhetens terminal som ger dig tillgång till att söka viss fastighetsregisterinformation, använda lantmäteriets kartstöd och söka i det digitala arkivet.

Telefon: 0771-636363

E-post: kundcenter@lm.se

Besöksadress: Hammarby allé 29, 120 32 Stockholm

Senast uppdaterad: 29 september 2022