Tvätta bilen

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen. Det sker eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

Tvättvattnet är förorenat

Vatten från en biltvätt kan bestå av olika sorters föroreningar. Det kan vara metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag. Det resulterar i att det till slut når ut i Mälaren, där vi tar vårt dricksvatten ifrån.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

Varför är det viktigt att välja miljömärkta produkter?

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa djur och växter som lever i vatten. Även tvättmedel, såpa och de bilschampon som är miljöanpassade består av tensider. Fördelen med de schampon som är miljöanpassade är att tensiderna bryts ner snabbare och lättare.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024