Detaljplaner, gällande

Med Väsbykartan kan du visa de detaljplaner som gäller i kommunen. En detaljplan börjar att gälla när den har vunnit laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.

Med Väsbykartan kan du också öppna de dokument som hör till detaljplanen, såsom planbeskrivning, genomförandebeskrivning och plankarta.

Senast uppdaterad: 13 september 2023