Vatten och avlopp

Vatten och avlopp är något av det mest självklara i våra moderna hushåll. Vatten är även vårt viktigaste livsmedel. Kommunens vatten- och avloppsavdelning ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Väsby. Det innebär att vi ser till att du får dricksvatten levererad till dig och att ditt avloppsvatten tas omhand och renas. På detta sätt skyddar vi miljön och människors hälsa.

Har du ett akut ärende som gäller vatten och avlopp kan du vända dig till jouren.

Journummer

Avdelning

Telefonnummer

Socialjour

010-444 05 00

Gata/Park jour (ej vinterväghållning)

08-590 973 01

Kommunala fastigheter

08-590 974 77

Vatten och avlopp

073-910 47 71

Gatubelysning

08-732 57 13

El

020-67 00 67

På mina sidor kan du som VA-kund enkelt sköta dina ärenden själv.

Här kan du bland annat följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan även se dina fakturor för VA och avfall.

Du loggar in med med Bank-ID eller med kundnummer och personnummer. Som företagskund loggar du istället in med kundnummer och organisationsnummer. Uppgifterna hittar du på din faktura.

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här finns information om de avgifter som gäller.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa mera om eget och kommunalt dricksvatten.

Avloppsvatten av hushållskaraktär kallas spillvatten. Här kan du läsa mera om eget och kommunalt spillvatten.

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa mera om hur du gör här.

Dagvatten är avrinnande regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan.

SMS-tjänst för akuta eller kommande driftstörningar i vattenleveransen.