Eget dricksvatten

Om du är brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Detta är viktigt eftersom kvaliteten på ditt vatten kan förändras med tiden.

Provtagning på eget vatten

Livsmedelsverket rekommenderar att du ska ta prover på ditt vatten minst vart tredje år. Om du har eller har haft problem med ditt brunnsvatten är det lämpligt att provta vattnet oftare.

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Vattenprov och analys av dricksvattnet (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vad tittar man efter i en vattenanalys?

En vattenanalys undersöker:

 • Om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer.
 • Om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Anlita ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium

Anlita alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Hitta vattenanalyslaboratorium i Swedacs register Länk till annan webbplats.

Det finns vissa parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar vid en normal provtagning.

Mikrobiologiska parametrar

 • escherichia coli (E.coli)
 • koliforma bakterier
 • antal mikroorganismer vid 22°C.

Kemiska och fysikaliska parametrar

 • alkalinitet
 • ammonium
 • fluorid
 • fosfat
 • färg
 • järn
 • kalcium
 • kalium
 • kemisk oxygenförbrukning
 • klorid
 • konduktivitet
 • koppar
 • magnesium
 • mangan
 • natrium
 • nitrat
 • nitrit
 • pH
 • sulfat
 • total hårdhet
 • turbiditet.

Rekommendationer för Upplands Väsby kommun

Du som är brunnsägare i Upplands Väsby bör även inkludera en analys av halten uran och bly. För borrade brunnar bör du även göra en analys av halten radon.

Om små barn dricker av vattnet är det extra viktigt att ta dessa prover. Barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vid provsvar som visar på dåligt dricksvatten

Om ett prov visar att du har dåligt dricksvatten ska du alltid anlita en fackman för att åtgärda problemet. Du kan till exempel behöva förbättra din brunn eller installera filter.

Om arbetet sker på din egen tomt kan det vara möjligt för dig att få ROT-avdrag för arbetskostnaden. Det kan till exempel handla om installation av filter eller sanering av en enskild brunn.

Information om dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023