Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Stora delar av Väsby berörs av vattenskyddsområdet för Hammarby reservvattentäkt. Inom vattenskyddsområden gäller speciella regler.

Läs mer i Länsstyrelsens författningssamling Länk till annan webbplats. över skyddsföreskrifter för grundvattentäkter i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023