Modersmål

Språk- och mottagningsenheten organiserar modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. Modersmål är ett ämne i skolan och betygssätts på samma sätt som andra skolämnen. Det finns modersmålslärare i 36 olika språk.

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

En individuell utvecklingsplan tas fram varje år och du får betyg i årskurs sex till nio.

Om du har börjat i modersmålsundervisning är ditt deltagande obligatoriskt. Om du vill avsluta din undervisning ska du lämna in en blankett.

Modersmål är ett ämne i skolan och betygssätts på samma sätt som andra skolämnen. Språk- och mottagningsenheten organiserar modersmålsundervisning och studie...

Här hittar du kontaktuppgifter till språk- och mottagningsenheten som ansvarar för modersmålsundervisningen i Upplands Väsby kommun.