God man, förvaltare, förmyndare

Har du behov av stöd av en god man, förvaltare eller förmyndare? Det finns många vuxna som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och att någon bevakar personens intressen.

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig som behöver stöd med att sköta din ekonomi. En god man eller förvaltare kan också hjälpa dig vid kontakten med andra myndigheter. Du kan ha rätt till en god man om du är sjuk, har psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning.

Läs om hur en god man kan hjälpa dig på Sollentuna kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.

Gemensam överförmyndarnämnd

Sollentuna, Sigtuna, Vallentuna och Upplands Väsby kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd.

På Sollentuna kommuns webbplats hittar du:

Senast uppdaterad: 8 maj 2024