För dig som vill sluta med ett våldsamt beteende

Funderar du på om ditt beteende är okej? Har det hänt att du utsatt någon som står dig nära för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld? Du kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Våld kan vara mycket mer än att slå eller skada någon fysiskt. Det kan till exempel också handla om:

 • psykiskt våld (till exempel att nedvärdera, hota eller kränka)
 • sexuellt våld (till exempel att ha sex utan samtycke)
 • ekonomiskt våld (till exempel att kontrollera någon annans tillgångar)
 • materiellt våld (exempelvis slå sönder saker) eller annat våldsamt beteende som framkallar rädsla hos någon i din närhet.

Vilket stöd kan jag få?

Du kan ringa till relationsvåldsteamets jourtelefon anonymt för att få vägledning och hjälp. All kontakt med oss är frivillig.

Vi erbjuder stödjande och utforskande samtal där vi tillsammans tittar på:

 • vad som kan vara våld och våldsamma handlingar,
 • vem har ansvar för våldet,
 • i vilka situationer uppstår våld,
 • vad konsekvenserna blir,
 • vad det kan finnas för alternativa utvägar.

I samtalen undersöker vi också om du vill och behöver ha mer stöd och hjälp i ditt mående eller i konflikter där du eller någon närstående far illa.

Kontakt och öppettider

Relationsvåldsteamets telefonnummer är 08- 590 970 70 och är bemannad

 • Måndag–tisdag: 09.00–12.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
 • Onsdag: 13.00–16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
 • Torsdag-fredag: 09.00–12.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Relationsvåldsteamets mejladress är mottagningen.bou.rvt@upplandsvasby.se

Du kan också få kontakt med socialsekreterare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt: 08-590-970-00.

Vid akut behov av stöd kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren.

Övrig information om annan hjälp du kan få

Välj att sluta

Hos Välj att sluta kan du prata anonymt med erfarna rådgivare som hjälper dig vidare. Genom att ringa Välj att sluta kan du få hjälp att förändra och förhindra ett våldsamt beteende mot de som står dig nära.

Telefonnummer till Välj att sluta: 020-555 666

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Manscentrum

Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Manscentrum erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Det kan exempelvis vara:

 • relationsproblem
 • problem vid separation
 • ilska och våld
 • föräldraroll
 • livskriser.

Manscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen i Upplands Väsby

För dig som är 12-22 år och som varit våldsam i en relation och vill ha stöd att hantera ilska och konflikter bättre så finns ungdomsmottagningen i Upplands Väsby.

Ungdomsmottagningen i Upplands Väsby

Unga relationer

Du som är under 20 år kan vända dig till Ungarelationer.se för stöd och information. Det gäller dig som gör eller gjort illa någon som står dig nära, dig som blir utsatt i din relation, eller om du är kompis med någon som utsätter eller blir utsatt

Läs mer och chatta på ungarelationers webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 april 2024