Bostad med särskild service

Om du trots stöd inte klarar att bo i ett vanligt boende kan du ansöka om bostad med särskild service.

Gruppbostad och servicebostad - två former av bostad med särskild service

Du som har en LSS-tillhörighet har rätt att ansöka om bostad med särskild service. Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens LSS-handläggare. Din LSS-handläggare gör en bedömning om du har en LSS-tillhörighet i samband med din ansökan/begäran.

Bostad med särskild service finns indelad i två olika former av boende: gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad - för dig som behöver stöd under hela dygnet

Gruppbostad är till för dig som är i behov av stöd under hela dygnet. Du bor i en egen lägenhet som ligger tillsammans med andra lägenheter i ett hus.

Det finns också gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boenden om du vill. I gruppbostaden finns personal dygnet runt och de hjälper dig med det du inte klarar själv. Det brukar bo ungefär fem till sex personer i en gruppbostad.

När du bor i gruppbostad har du också rätt att få stöd till att delta i fritidsaktiviteter.

Servicebostad - för dig som inte har behov av stöd dygnet runt

Servicebostad är till för dig som har behov av ett mellanting mellan ett eget boende och en gruppbostad. En servicebostad består av ett antal egna lägenheter i ett hus eller bostadsområde. Här har du tillgång till service dygnet runt genom en fast personalgrupp. Det finns en lokal för gemensamma aktiviteter i närhet av din bostad.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Gruppbostad och familjehem finns om ditt barn till följd av sin funktionsnedsättning och trots olika former av stöd inte kan bo hos er i föräldrahemmet.

Gruppbostad

I en gruppbostad kan ditt barns individuella behov mötas upp. Ofta har barnet stora behov av omvårdnad.

Familjehem

Det kan även finnas möjlighet att bo i en annan familj än föräldrahemmet.

Senast uppdaterad: 18 april 2024