Kontaktperson

Genom en kontaktperson kan du få möjlighet till sociala aktiviteter och sällskap.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig med sociala kontakter och samtidigt vara ett stöd. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att förebygga social isolering, det vill säga ensamhet.

Hur ansöker jag?

Kontaktperson finns för två olika målgrupper: LSS och personer med psykisk ohälsa. Hur du ansöker beror på vilken målgrupp som du tillhör.

Kontaktperson för dig som tillhör LSS

Du gör en begäran som betyder att du lämnar en ansökan om kontaktperson. Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens LSS-handläggare.

Du som tillhör LSS lämnar en begäran om kontaktperson enligt LSS.

Information om LSS och begäran.

Kontaktperson för dig som har en psykisk ohälsa

Du som har en psykisk ohälsa ansöker om kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens biståndshandläggare.

Kan jag bli kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du läsa mer på Väsby Stöd och Omsorgs webbplats.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024