Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom finns flera olika typer av stöd. Du kan till exempel ansöka om hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag.

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Om du har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.