Kristeam och krishantering

I Upplands Väsby kommun finns det två verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.

Vad är POSOM?

POSOM är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade vid en större olycka eller annan typ av akut händelse. POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa och det sker genom att ge stöd till direkt eller indirekt drabbade vid en olycka.

POSOM består av en ledningsgrupp och stödpersoner.
Ledningsgruppen ingår som en del i kommunens krisorganisation och arbetar på uppdrag av kommunens krisledningsnämnd, det vill säga kommunstyrelsen. Ledningsgruppen kallar vid behov in stödpersonerna.

Stödpersonerna har sagt ja till att ställa upp som medmänniskor och en hjälpande hand. De flesta är samtidigt tjänstemän i Upplands Väsby kommun, med det ansvar deras ordinarie befattning innebär. Ledningsgruppen arbetsleder stödpersonerna och samverkar med hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, trossamfund och frivilligorganisationerna. Stödpersonernas åtagande innebär att vara beredd att delta i POSOM-arbetet vid så kallade skarpa lägen om man har möjlighet, samt delta i de träffar och vidareutbildningar som anordnas.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen.

Vad är FRG?

FRG (Frivilliga resursgruppen) är en resursgrupp som är utbildad och övad för att hjälpa till på olika sätt när krisen är framme. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Frivilliga resursgruppen kan kallas in när något extraordinärt har hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, köra ut vattentankar till bostadsområden vid vattenavbrott, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Om du vill veta mer om FRG är du välkommen att kontakta dem eller besöka dem på facebook.

E-post: FRG@upplandsvasby.se

Telefon: 073-910 40 00

Senast uppdaterad: 19 april 2024