Särskilda boenden

Det finns olika former av boenden beroende på vilket stöd eller hjälp du är i behov av.

För dig som har en demensdiagnos finns demensboende. I boendet har du en egen lägenhet med dina egna möbler.

Vill du bidra till att barn och unga i Upplands Väsby får trygghet och god omsorg? Vill du växa med oss och skapa en stabil uppväxtmiljö för våra yngsta komm...

Om du trots stöd inte klarar att bo i ett vanligt boende kan du ansöka om bostad med särskild service.

Korttidsboende innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. På boendet finns det personal dygnet runt.

Trygghetsboende är för äldre som inte har tillräckligt stora omvårdnadsbehov för att kunna bo på äldreboende.

Äldreboende är för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

Du som har en psykisk ohälsa och behöver stöd under dygnets alla timmar har möjlighet att ansöka om olika former av boende.