Musik

Vill du lära dig ett instrument, sjunga eller gå något annat musikämne i kulturskolan? Här kan du läsa vidare om de musikämnen vi erbjuder, samt åldrar för dessa.

Du har lektioner en gång i veckan, i en liten grupp eller enskilt. I många ämnen kompletteras lektionen med ett orkester- eller ensembeltillfälle per vecka. Våra lärare är utbildade på musikhögskola och har stort hjärta för musiken!

Du har lektion på din fritid efter den vanliga skoldagen en gång i veckan i grupp eller enskilt.

Plats

Undervisningen är i kulturskolans lokaler i Messingen eller Ateljén och ibland ute på elevens grundskola.

Dag och tid

Instrument och solosång

I augusti kontaktar läraren dig som är vårdnadshavare för att planera dag och tid för lektion. Du har då möjlighet att lämna önskemål.

Du kan också bli erbjuden en plats/tid under pågående läsår. Om eleven tackar nej finns möjlighet att stå kvar i kö och få nytt erbjudande senare.

Ämnen i grupper

  • Teater
  • Konst
  • Nycirkus
  • Instrumentmix
  • Sångensembler
  • Kör
  • Musikmix
  • Stop motion

Grupper formas inför varje nytt läsår, efter de aktuella elevernas ålder eller nivå. Du får besked om dag och tid antingen i antagningsbeskedet i juni, eller i ett erbjudande av plats under pågående läsår.

Från årskurs 1 till och med gymnasiet.

Från årskurs 2 till och med gymnasiet.

Från årskurs 2 till och med gymnasiet.

Från årskurs 2 till och med gymnasiet.

Från årskurs 2 till och med gymnasiet.

Årskurs 3–4

Från årskurs 1 till och med gymnasiet

Årskurs 2

Från årskurs 7 till och med gymnasiet

Från årskurs 7 till och med gymnasiet

Från årskurs 7 till och med gymnasiet

Samlad information om att spela instrument i kulturskolan.