Hundrastgårdar

I Väsby finns det flertalet platser, både inhängade och öppna ytor, där du kan släppa din hund lös.

Hundrastgårdar

Det finns 4 inhägnade hundrastgårdar i Väsby. Du hittar dem på följande platser:

Sigma

Hundrastgården finns i naturområdet mellan Hasselgatan och Hasselgränd i skogen bakom förskolan Halsbandet norr om Sigma.

Folkparken

Hundrastgården i Folkparken nås från Furubergsvägen.

Smedby

Finns att nå via gång- och cykelbana mellan Hovslagargatan och Sadelgatan.

Grimstaparken

Vid Grimstaspåret strax norr om Flädervägen hittar man Grimstaparkens hundrastgård.

Trivselregler för hundrastgårdarna

  • Visa hänsyn.
  • Tänk på att hunden ska vara kopplad när du lämnar hundrastgården.
  • Plocka upp efter din hund.
  • Var noga med att stänga grinden efter dig.

Hundrastplatser

Det finns även två större områden, där du får släppa din hund lös. Dessa hittar du på Maraboufältet och i Frestadalen.

Trivselregler för hundrastplatserna

  • Inom rastplatsen får du släppa din hund lös, under förutsättningen att du har den under uppsikt och att den kommer när du kallar på den.
  • Tikar ska under löptid vara kopplade.
  • Mellan 1 mars och 20 augusti ska du ha särskild uppsikt över din hund så att den inte stör vilda djur med ungar.
  • Förbipasserande kan vara hundrädda. Se till att din hund inte orsakar skada eller obehag.
Senast uppdaterad: 9 mars 2022